Cordium Jaarverslag 2022

Vooruitblik

Onze hoop is dat we in de fusie het nauw contact met onze huurders kunnen blijven behouden en dat we het warme hart van Cordium kunnen laten verder kloppen.

Patrimonium

Cordium telt 1725 verhuurbare woongelegenheden verspreid over 5 Limburgse gemeenten

Patrimonium

kaart_5gemeenten_cijfers losse svgs
527

Hasselt

Hasselt

246 woningen

281 appartementen

134

Alken

Alken

102 woningen

32 appartementen

240

Kortessem

Kortessem

183 woningen

57 appartementen

243

Hoeselt

Hoeselt

81 woningen

162 appartementen

581

Bilzen

Bilzen

367 woningen

214 appartementen

Projecten

Door deelname aan proefprojecten rond energetische renovaties, warmtenetten en circulariteit, bouwen we verder aan een duurzame en innovatieve toekomst voor onze woningen.

Projecten

Bilzen

Sociaal wonen van de toekomst

Bivelenhof, een uniek project ontworpen rond connectiviteit op alle niveaus.

Projecten

Kuringen

Masterplan Rode Rok

Het masterplan Rode Rok Kuringen werd in 2014 als ambitieus project aangevat.

Bilzen

Energetische renovatie

Gansbeek, toekomstgerichte energetische renovatie met energieprestatiegarantie

Projecten

Overzicht

Van kandidaat tot huurder

Op 31.12.2022 stonden er nog 2659 kandidaat-huurders ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning van Cordium.

Kandidaten

Toewijzingen

Huurders

Herstellingen

Kleinere herstellingswerken worden uitgevoerd door een team van eigen techniekers. Voor grotere werken in leeggekomen en verhuurde woningen werken wij samen met externe aannemers.

Herstellingen

2172 werken in verhuurde woningen

96 werken in lege woningen

37 werken door eigen techniekers

59 renovaties door externe aannemers

Verkoop

Cordium bood regelmatig woningen te koop aan. Daarnaast konden kandidaten zich ook inschrijven voor de koop van een sociale kavel.

Verkoop

2 woningen stelsel kooprecht zittende huurder

5 woningen vrijwillige verkoop

7 woningen openbare verkoop

 

1 kavel project Nieuwe Winning St.-Lambrechts-Herk

Bij de ontwikkeling van het project Nieuwe Winning in Sint-Lambrechts Herk werd er gekozen voor een gezonde samenstelling van koopwoningen, sociale huurwoningen en sociale koopkavels. Het project omvat 20 sociale kavels. Hiervan werd 1 akte verleden in 2022. In het totaal zijn er nu 5 loten verkocht.

In de wijken

In 2022 lag de focus binnen de dienst bewonerszaken op het (opnieuw) verbinden met onze bewoners, met alle andere betrokkenen in de woonwijk, maar ook het verbinden van bewoners onderling.

In de wijken

In juli en augustus streken we één week lang neer in elk van onze werkingsgebieden om een ontmoetingsplaats te creëren voor onze bewoners. Tijdens deze week werd er een belevingsstructuur geplaatst die werd gebruikt om activiteiten te organiseren met en voor bewoners.

CorConnect

In de wijken

Verplichte verhuis

Rode Rok

Gemeen­schappelijke ruimte

Binnenhof

Tevredenheids­bevraging

SAAMO

KES

Gansbeek

In de wijken

 • 367 huisbezoeken

  Individuele bezoeken bij huurders door sociale dienst i.k.v. onderhoud, burenruzies, bezichtigen woning, verplichte verhuis,...

 • 173 zitdagen

  Zitdagen voor kandidaat-huurders op het Cordium hoofdkantoor en bij het OCMW, voor huurders in het lokale buurthuis.

 • 42 overlegmomenten met partners

  Overleg met verschillende welzijnspartners (OCMW, CAW, EKWo,...) met het oog op een duurzame woonst voor huurders en leefbaarheid in de wijken.

 • 14 bewoners vergaderingen

  Vergaderingen met bewoners om bepaalde collectieve onderwerpen te bespreken of te informeren over bijvoorbeeld renovatiewerken.

 • 13 contract ondertekeningen

  Individuele en collectieve contractondertekeningen met nieuwe huurders.

 • 69 buurtversterkende activiteiten

  Activiteiten met het oog op het verhogen van de leefbaarheid in de wijken en de betrokkenheid van buurtbewoners (muntjesverkoop, straatfeest, leefbaarheids- budget,...).

 • 3 overlegmomenten met gemeenten

  Overleg met de verschillende actieve partners in de gemeente (wijkagent, OCMW, gemeente,...) om bepaalde problematieken of toekomstplannen te bespreken.

 • 5 CorConnect weken

  In juli en augustus streken we één week lang neer in elk van onze werkingsgebieden om een ontmoetingsplaats te creëren voor onze bewoners met tal van activiteiten.

Communicatie

Onze communicatiestrategie is gebaseerd op een multichannel aanpak. Onze doelgroep is zeer divers. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken verloopt onze communicatie via verschillende kanalen.

Communicatie

Onze communicatiestrategie is gebaseerd op een multichannel aanpak. Onze doelgroep is zeer divers. Om zoveel mensen te bereiken verloopt onze communicatie via verschillende kanalen.

16.424 unieke bezoekers nieuwe website

1015 volgers

2 ministers op bezoek

4x pers­moment

Organisatie

Ons team bestaat uit 21 medewerkers die zich dagelijks inzetten om mensen tot en aan hun recht te laten komen.

Organisatie

Raad van bestuur

 • Carien Neven - voorzitter
  Maatschappelijke- & Ontwikkelingswerken
 • Hanan Nahas, Limcoop Hasselt
 • Koen Hendrix, VKW Limburg
 • Dymfna Meynen, Stad Hasselt
 • Pieter Konings, Provincie Limburg
 • Guido Cleuren, Stad Bilzen (tot 31.03.2022)
 • Guy Sillen, Stad Bilzen (vanaf 01.04.2022)
 • Astrid Clabots, Unizo Hasselt
 • Frank Vroonen, Gemeente Alken
 • Werner Raskin, Gemeente Hoeselt
 • Nicole Gielen, Gemeente Kortessem
 • Cis Sterkens, vzw Vooruitzicht en Voorzorg

Directiecomité

 • Koen Hendrix - voorzitter
 • Carien Neven
 • Astrid Clabots

Auditcomité

 • Koen Hendrix
 • Pieter Konings
 • Koen Beulen

Toewijzingscomité

 • Carien Neven - voorzitter
 • Guido Cleuren, stad Bilzen (tot 31.03.2022)
 • Guy Sillen, Stad Bilzen (vanaf 01.04.2022)
 • Werner Raskin, gemeente Hoeselt
 • Frank Vroonen, gemeente Alken
 • Nicole Gielen, gemeente Kortessem
 • Dymfna Meynen, stad Hasselt
 • Mieke Clijsters, diensthoofd Cordium

Commissaris

 • Foederer DFK Bedrijfsrevisoren

  Vertegenwoordigd door Tom Quittelier
  Singelbeekstraat 10, 3500 Hasselt

Medewerkers

 • Directie
 • Alain Bielen, directeur (tot 31.12.2022)
 • Marcel Croes, adjunct-directeur (pensioen v.a. 01.09.2022)
 • Reinout Van der Sijpe, adjunct-directeur (v.a. 01.11.2022)
 • Bewonerszaken
 • Reinout Van der Sijpe, afdelingshoofd
 • Mieke Clijsters, diensthoofd
 • Daisy Steegmans (v.a. 01.09.2022)
 • Jolien Timmers
 • Anke Smeets (tot 30.11.2022)
 • Alexander Froeyen (v.a. 01.11.2022)
 • Rudi Vanolst (v.a. 01.09.2022)
 • Financiële zaken
 • Marcel Croes, diensthoofd (pensioen v.a. 01.09.2022)
 • Daisy Gaillard
 • Patrimoniumbeheer
 • Alain Bielen
 • Wendy Vanhex
 • Renovatie, onderhoud, bouwen
 • William Nelissen, afdelingshoofd
 • Frank Louwet
 • Raf Huysmans
 • Niels Dirix (tot 01.11.2022)
 • Wendy Vanhex
 • Nele Hendriks
 • Leo van Stee
 • Marc Hansen
 • Peter Haenen (v.a. 01.05.2022)
 • Werner Plessers
 • Secretariaat & klachtenbeheer
 • Els Borgions
 • Communicatie
 • Jolien Timmers

Cordium wordt WIL

Boodschap van de voorzitter

Speech voorzitter

Beste lezers

Ondertussen heb ik de eer om samen met jullie al voor de 7de maal via het voorwoord in ons jaarverslag terug te blikken op het afgelopen jaar. En gewoonlijk konden jullie dan via dit jaarverslag samen met mij terugkijken op wat op wat we samen met de collega’s, het bestuur en onze partners gerealiseerd hadden. En in mijn voorwoord nam ik jullie ook altijd even mee naar onze toekomstplannen op korte en lange termijn.

Maar voor mij is dit een speciaal voorwoord want het is niet alleen mijn laatste voorwoord, maar ook het laatste jaarverslag van Cordium.

De cijfers over verhuren, verkopen, herstellingen, nieuwe projecten, onze sociale en innovatieve projecten, … van het afgelopen jaar vinden jullie traditiegetrouw helder en overzichtelijk terug in dit jaarverslag. Blader het op jullie gemak eens door.

Maar als we het over de uitdagingen willen hebben, wil ik de focus dit jaar toch iets herleggen. Over de uitdagingen voor de nieuwe woonmaatschappij heb ik het vorig jaar al gehad en daar lezen en horen jullie regelmatig over in de media.

Vandaar een andere focus, een korte laatste beschouwing.

En om te beginnen, wil ik even teruggaan in de tijd.

Op 5 juni 1963 vond de stichtingsvergadering van het “Limburgs Tehuis” plaats. De voorganger van Cordium zetelde toen aan de Tramstraat 6 in Hasselt. Negen gemeenten sloten zich meteen aan: Alken, Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Hoeselt, Kermt, Kuringen, Munsterbilzen en Sint-Lambrechts-Herk. Al snel kwamen daar Vliermaalroot, Kortessem en Spouwen bij.

Op 6 april 1967 had de eerste aanbesteding plaats en op 28 augustus 1967 ging het eerste project ook daadwerkelijk van start: de bouw van 34 woningen in Hoeselt.

In 1970 verhuurde onze vennootschap de eerste sociale woningen, hoofdzakelijk aan grote gezinnen.

Nu 60 jaar later, en slechts 4 voorzitters verder, beheren wij 1725 woningen met een ploeg van 21 collega’s. We kunnen net nog onze 60ste verjaardag vieren begin juni. Maar op 30 juni zal onze coöperatieve vennootschap ontbonden worden en zal ons personeel en ons patrimonium overgedragen worden naar de grote Limburgse woonmaatschappij, WiL. En daarmee eindigt onze geschiedenis van Cordium dan om samen met 18 andere Limburgse organisaties aan een nieuw hoofdstuk, met een propere lei, te beginnen

Maar ik hoop dat dit nieuw verhaal zo niet start, niet met een hele propere lei. Ik hoop van harte dat wat Cordium net onderscheidde van heel wat andere huisvestingsmaatschappijen, mee geïncorporeerd wordt in de nieuwe maatschappij. En dan denk ik vooral aan onze drive om steeds nieuwe, innovatieve antwoorden te zoeken op de uitdagingen waarmee we geconfronteerd werden en worden,

mbt het wooncomfort voor onze huurders, het samenleven van onze huurders,

met betrekking tot de klimaatproblematiek,

met betrekking tot de financiële leefbaarheid.

Mede dankzij ons personeel dat altijd mee bleef zoeken naar de meest gepaste antwoorden.

Maar ook dankzij ons bestuur dat geloof hechtte aan de nieuwe oplossingen die voorgesteld werden. Een bestuur dat ook het personeel bleef uitdagen om verder te kijken dan de dagdagelijkse agenda.

En zeker ook dankzij onze partners, ondernemers, architecten, sociale organisaties, ambtenaren, projectontwikkelaars die mee op die kar sprongen, die hun ideeën met ons deelden, ons triggerden, maar die ook geloofden in onze, soms wilde, ideeën en daarop mee verder bouwden.

In de voorbije jaren is er dan ook een indrukwekkende waaier aan projecten gerealiseerd,

Ik denk dan oa aan ons warmtenetwerk in Kuringen, onze windmolen, ons Sociale energie- en sociale watersprong project in Hoeselt, onze Corovan en Cor-Connect, onze “aan tafel” methodiek, digibuurten, ons leefbaarheidsbudget waar huurders mee aan de slag konden, in 2014 de eerste sociale assistentiewoningen in Vlaanderen, onze samentuin in Bilzen, Ecoren, klimaatbomen ...

Geen propere lei dus, want ik hoop van harte, dat deze spirit mee opgenomen wordt in de nieuwe maatschappij.

Bij de ontbinding van onze vennootschap eind juni stopt het ook voor onze bestuurders.

Maar het stopt niet voor iedereen. Gelukkig kunnen 3 van onze bestuurders hun ervaring vanuit Cordium meenemen naar de nieuwe woonmaatschappij.

Wij rekenen op hen om onze cultuur van innovatie en samenwerking, onze stalgeur zoals we het intern noemden, mee te nemen naar de nieuwe woonmaatschappij, zodat innovatie en de samenwerking met sociale organisaties en lokale ondernemers, ook al werkt men op een grotere schaal, hoog op de agenda blijft staan in het nieuwe bestuur. Nabijheid en wederzijds vertrouwen en erkenning, en een plaats waar men out of the box kan en mag denken, is vaak even belangrijk dan de prijssetting om plannen te maken en uit te voeren.

We hadden een kleine raad van 11 bestuurders die, met hart en ziel meegebouwd hebben aan onze organisatie, met de gezamenlijke doelstelling: goede en duurzame sociale woningen bouwen en mee ervoor zorgen dat het goed wonen was in onze en hun wijken. Wij hadden het geluk om te kunnen voortbouwen op de fundamenten die onze vorige bestuurders reeds legden.

Om af te sluiten een oprechte dank voor onze Personeelsploeg

En voor ons bestuur, voor de professionele, maar zeker ook plezante samenwerking die we hadden, met een speciale dank aan mijn collega’s van het managementcomité Koen en Astrid. Samen met de directeur hebben we vele donderdagochtenden samen doorgebracht, gediscussieerd, gebrainstormd, geroddeld, gelachen, kortom veel gedeeld.

En met een speciale vermelding voor onze bestuurders vanuit de private aandeelhouders ACV, beweging.net, UNIZO en VKW, Groep MSI. 60 jaar geleden stonden zij samen aan de wieg van Cordium en al die jaren hebben zij hun expertise onbaatzuchtig ingezet voor onze huurders. Zij vormden de ruggengraat van onze vennootschap. Zij werden niet om de paar jaren vervangen door een andere politieke vertegenwoordiger, afhankelijk van verkiezingsuitslagen en politieke afspraken. Zij boden de standvastigheid en verduurzaming van missie en visie. Voor hen is er jammer genoeg geen plaats meer in de nieuwe woonmaatschappij en wordt het hoofdstuk helemaal afgesloten.

Collega’s bedankt.
 

Veel leesplezier,

Carien Neven
voorzitter Cordium cvba

Bilzen — Bivelenhof

Sociaal wonen van de toekomst

Sociaal wonen moet niet alleen functioneel en energiezuinig zijn, maar mag ook mooi zijn en uitstraling hebben. Onder dat motto werd, als een van de eerste projecten in Vlaanderen, een open oproep gelanceerd om deel te nemen aan Design & Build-procedure sociale huisvesting.

Verschillende samenwerkingen tussen architecten en aannemers deden hun uiterste best om een goed ontwerp in te dienen. Na uitgebreide selectierondes werd de opdracht toegekend aan bouwbedrijf Dethier uit Alken en PCP-architecten uit Genk.

De 59 appartementen zullen verwezenlijkt worden in 2 gebouwen, gecombineerd met een openbare parking die de treinpendelaars moet helpen om vlot te parkeren. Alle woongelegenheden zullen energiezuinig en CO2-neutraal verwarmd worden.

41 van de 59 appartementen zijn voorbehouden voor senioren, de anderen voor gezinnen.

Uniek aan dit project is dat het ontworpen is rond connectiviteit. Tussen de bewoners door, zowel binnen als buiten, veel gezellige ontmoetingsplekken en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, met de omgeving door het transparante ontwerp en met de wijde wereld door gebruik te maken van elektrische deelwagens.

We kijken er naar uit om eind 2024 de eerste bewoners hier te mogen ontvangen.

Speech voorzitter

Kuringen — Rode Rok fase 2

Bouwen van 32 appartementen

Het masterplan Rode Rok Kuringen werd in 2014 als ambitieus project aangevat. In oktober 2022 betrokken de 32 gezinnen hun nieuwe appartement van fase 2.

De 22 appartementen aan de Grote Breebeemdlaan en de achterliggende urban-villa’s (2 x 5) zorgen voor een absolute opwaardering van de wijk. Samen met de stad Hasselt en Vlaanderen werd ook de volledige omgevingsaanleg vernieuwd, nutleidingen, wandelpaden en groen moeten zorgen voor verbondenheid en beleving.

De gebouwen worden verwarmd met de nieuwste collectieve verwarmingssystemen, die ondergronds de gebouwen koppelt. Ook de toekomstige 3de fase zal gebruik maken van de gerealiseerde ondergrondse parkeerkelder en zal aan het energetisch systeem verbonden worden.

Speech voorzitter

Bilzen — Gansbeek

Toekomstgerichte energetische renovatie van 63 woningen met energieprestatiegarantie

Zoals vele gebouwen en wijken in Vlaanderen waren ook onze wijken Gansbeek 1 en 2 in Bilzen toe aan een energetische upgrade. We kozen om deze aan te besteden als een design en insulate-dossier met energieprestatiegarantie. Energetisch de woningen renoveren tot een e-peil van 30 en gelijktijdig CO2-neutraal zijn. De woningen worden voorzien van hybride warmtepompen die naargelang de interessantste techniek zullen verwarmen, hiervoor gebruiken we elektriciteit van de pv-installaties of CO2-neutraal biogas.

Speech voorzitter

Alken

Projecten in ontwerp

Langveld - fase 2 - woningen aan het plein

Project: bouwen van 11 woningen met 3 slaapkamers

Ontwerper: A2O Architecten, Hasselt

Stand van het project: voorontwerp

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Financiering infrastructuurwerken: subsidie Vlaams Gewest

Hakkeveldstraat nrs. 22, 24, 26, 28 - vervangbouw

Project: vervangbouw van 4 niet verhuurbare woningen

Ontwerper: Architime, Hasselt

Stand van het project: sloop woningen + voorontwerp

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Financiering infrastructuurwerken: subsidie Vlaams Gewest

E-renovaties in uitvoering

Alken 1 - renovatie van de daken van 45 woningen

Project: daken van 45 bestaande woningen worden gerenoveerd en bijkomend geïsoleerd (Design & Insulate)

Aanvang werken: november 2022

Aannemer: Zolderse Dak Projecten

Bestelbedrag: € 967 752,55

Oplevering: Q4 2023

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Grondige renovaties opgeleverd

Hakkeveld - renovatie van 34 keukens

Project: grondige renovatie van de keukens van 34 woningen (inclusief keukenvloer en bestaande leidingen)

Aannemer: Bailliën

Oplevering: maart 2022

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Financiering infrastructuurwerken: subsidie Vlaams Gewest

Bilzen

Projecten in ontwerp

Bivelenhof - ontwerp en bouwen van 59 woongelegenheden

Project: ontwerp en bouwen van 59 woongelegenheden inclusief omgevingsaanleg (Design & Build)

Ontwikkelaar: Dethier nv, Alken

Aanvang werken: Q1 2023

Oplevering: Q1 2025

Bestelbedrag: € 8 662 500,00

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Financiering omgevingsaanleg: subsidie Vlaams Gewest

Eigen Bilzen - Braamstraat uitbreiding

Project: Het project grenst aan onze bestaande woningen aan de Braamstraat. Het is de bedoeling over de volledige diepte van het terrein een tiental woningen te bouwen. De huidige ondergrondse garage wordt uitgebreid. Door het parkeren ondergronds te organiseren blijft het bestaande groene binnenplein met aangelegde daktuin behouden.

Ontwerper: FCS Architectenbureau, Hasselt

Stand van het project: voorontwerp in opmaak

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

E-renovaties in uitvoering

Gansbeek - energetische renovatie van 63 woningen

Project: energetische renovatie van 63 woningen naar E-peil 30

Aanvang werken: oktober 2022

Aannemer: Knauf Energy Solutions

Bestelbedrag: € 6 491 911,77

Oplevering: Q3 2023

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

E-renovaties in ontwerp

Go Kit

Project: Door middel van artificiële intelligentie testen we of we gerenoveerde woningen nog energiezuiniger kunnen maken. Dit door deze woningen ‘slim’ te maken en de invloed van de huurders op energie te beperken, zonder in te leveren op wooncomfort. In dit project wordt de hardware ontwikkeld en getest.

Partners: Cordium werkt hiervoor samen met Calculus, Open Universiteit, Habenu Van De Kreeke, Stichting Wonen Zuid, Stichting Weller Wonen, Campus Heerlen Management en Development bv en Embuild Limburg vzw.

Hasselt

Projecten opgeleverd in 2022

Kuringen Rode Rok fase 2 - bouwen van 32 appartementen

Project: fase 2 masterplan Rode Rok - afbraak van 16 ‘oude van dagen woningen’ + bouwen van 32 appartementen

Ontwerper: Luc Baert - DBV Architectenbureau, Hasselt

Aanvang werken: 15.05.2020

Oplevering: 23.12.2022

Aannemer bouw: Strabag € 4 882 579,72

Aannemer HVAC: De Kock bvba € 1 054 590,40

Aannemer elektriciteit: Gielen Electriciteitswerken € 389 087,54

Aannemer liften: Coopman Orona € 86 224,00

Eindafrekening: € 6 412 481.66

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Financiering infrastructuurwerken: subsidie Vlaams Gewest

Projecten in uitvoering

St. Lambrechts-Herk Nieuwe Winning - bouwen van 50 woningen

Project: verdere uitbouw van de wijk Nieuwe Winning aan de Disselstraat - bouwen van 50 sociale woongelegenheden in 2 fases - fase 1: bouwen van 21 appartementen + verkopen 20 sociale kavels - fase 2: bouwen van 29 huurappartementen

Ontwerper: Luc Baert DBV Architectenbureau, Hasselt

Aannemer: Reynders nv

Bestelbedrag: € 11 023 997,09

Aanvang werken: januari 2023

Oplevering: Q4 2024

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Financiering infrastructuurwerken: subsidie Vlaams Gewest

Projecten in ontwerp

Kuringen Rode Rok fase 3 - vervangbouw van 21 appartementen

Project: fase 3 - afbraak fase 3+4 en bouwen van 21 nieuwbouwappartementen

Ontwerper: Luc Baert - DBV Architectenbureau, Hasselt

Stand van project: aanbestedingsklaar

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Financiering infrastructuurwerken: subsidie Vlaams Gewest

Kuringen Rode Rok fase 4 - vervangbouw van 20 appartementen

Project: fase 4 - bouwen van 20 appartementen

Ontwerper: Luc Baert - DBV Architectenbureau, Hasselt

Stand van project: bouwrijp maken grond

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Financiering infrastructuurwerken: subsidie Vlaams Gewest

Kuringen Buizerdstraat - bouwen van 10 stapelwoningen

Project: bouwen van 10 stapelwoningen (Design & Build)

Ontwerper: FCS Architecten + Hemar Construct

Stand van project: opmaken voorontwerp

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Financiering infrastructuurwerken: subsidie Vlaams Gewest

St. Lambrechts-Herk Nieuwe Winning - woonunits

Project: Om steun te bieden aan Oekraïense vluchtelingen plaatst Cordium, met de steun van Wonen in Vlaanderen en stad Hasselt, 10 tijdelijke woonunits naast het nieuwbouwproject Nieuwe Winning. De units zullen als woning voor de vluchtelingen dienen en worden hierna geschonken aan Cordium.

Ontwerper: Cordium

Stand van het project: plaatsing woonunits voorzien april 2023

Financiering bouw: subsidiëring Wonen in Vlaanderen

Financiering infrastructuurwerken: subsidiëring Wonen in Vlaanderen

St. Lambrechts-Herk Nieuwe Winning - proeftuin droogte 2022

Project: Aansluitend op het nieuwbouwproject Nieuwe Winning wordt er een proefproject ‘Proeftuin Droogte - Nieuwe Winning’ opgezet. Cordium krijgt hiervoor de steun van Blue deal, Vlaanderen is Water, de Europese Unie en Vlaamse Veerkracht. Dit alles wordt georganiseerd vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij. Cordium slaat de handen in elkaar met enkele andere betrokken organisaties om te onderzoeken op welke manier we water optimaal kunnen opvangen en inzetten voor huishoudelijk gebruik aan de hand van een collectief opvangsysteem. Er wordt gewerkt rond de gecontroleerde infiltratie van oppervlaktewater met het oog op de opwaardering van watergevoelige bouwpercelen. Ook worden hierbij drijvende zonnepanelen geplaatst die energie zullen leveren aan het voorziene collectieve verwarmingssysteem.

Partners: Naast de hierboven beschreven partners die financieren en ondersteunen kan Cordium rekenen op de hulp van Connectum nv, DBV-architecten, Spranco Matic, Agrippa Cleantech, Aug-e, De watergroep, VITO nv, Garage Martens, De Reisduif nv.

Stand van het project: onderzoek

E-renovaties in ontwerp

Oud Sint-Lambrechts-Herk - UP

Project: Dit is een proefproject van Vlaanderen Circulair waarin er onderzoek gedaan wordt naar de upcycling van sociale woningen die niet meer dienstig zijn voor de verhuur. Er wordt onderzocht om deze woningen te renoveren en betaalbaar te koop aan te bieden aan een specifieke doelgroep. Dit door constructies van erfpacht en recht van opstal.

Partners: Cordium wordt hierbij ondersteund door PAQT-advocaten, Onesto en Belcare.

Grondige renovaties in ontwerp

St. Lambrechts-Herk - verdichting Oud Sint-Lambrechts-Herk

Project: In het project ‘Meesterproef 2022’ slaan jonge architecten en kunstenaars, met de steun van Wonen in Vlaanderen en de Vlaamse bouwmeester, de handen in elkaar om een publieke opdracht te realiseren. In dit project werken we samen aan een duurzame oplossing voor de verouderde duplexwoningen in Oud Sint-Lambrechts-Herk.

Stand van het project: offertes indienen op 08.05.2023

Hoeselt

Projecten in ontwerp

Herontwikkeling - verdichting wijk Demerdal 1 - fase 2

Project: herhuisvesting, slopen van bestaande woningen en bouwen van nieuwe woningen in 2 fases - fase 2: bouwen van 20 appartementen

Ontwerper: DBV Architectenbureau, Hasselt

Stand van het project: opmaken voorontwerp

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Financiering infrastructuurwerken: subsidie Vlaams Gewest

E-renovaties in ontwerp

Go Kit

Project: Door middel van artificiële intelligentie testen we of we gerenoveerde woningen nog energiezuiniger kunnen maken. Dit door deze woningen ‘slim’ te maken en de invloed van de huurders op energie te beperken, zonder in te leveren op wooncomfort. In dit project wordt de hardware ontwikkeld en getest.

Partners: Cordium werkt hiervoor samen met Calculus, Open Universiteit, Habenu Van De Kreeke, Stichting Wonen Zuid, Stichting Weller Wonen, Campus Heerlen Management en Development bv en Embuild Limburg vzw.

E-renovaties opgeleverd in 2022

Sociale watersprong

Project: De Sociale Watersprong is een bijkomend proefproject bovenop de Sociale energiesprong (opgeleverd eind 2021). In dit project wordt grijs water gezuiverd en terug afgeleverd aan de 4 woningen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een collectief en individueel opvang- en zuiveringssysteem. Aannemer: BAM Interbuild

Bestelbedrag: € 80 000

Oplevering: Q1 2022

Financiering bouw: eigen middelen

E-renovaties in ontwerp

Demerdal 3 - energetische renovatie van 21 woningen

Project: Energetische renovatie in 3 percelen waarbij men de ramen vervangt, ventilatie plaatst en spouwmuren isoleert van 21 bestaande woningen.

Stand van het project: aanbestedingsklaar

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Kortessem

Projecten in uitvoering

Vliermaalroot Gauwerstraat - bouwen van 9 appartementen

Project: bouwen van 9 appartementen naast de oude pastorij

Ontwerper: Quirynen & Jacobs, Genk

Aanvang werken: 21.06.2021

Aannemer: Reynders Louis Bouwbedrijf

Bestelbedrag: € 1 687 917,15

Vermoedelijke oplevering: Q4 2023

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Financiering omgevingsaanleg: subsidie Vlaams Gewest

Vliermaalroot Gauwerstraat - renovatie Pastorij tot 3 appartementen

Project: de oude pastorij wordt verbouwd tot 3 appartementen met 2 slaapkamers

Ontwerper: Quirynen & Jacobs, Genk

Aannemer: Baillien E. bvba

Aanvang werken: Q3 2022

Bestelbedrag: € 612 935,73

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Financiering omgevingsaanleg: subsidie Vlaams Gewest

E-renovaties opgeleverd in 2022

Vliermaalroot 2+3 - energetische renovatie van 52 woningen

Project: energetische renovatie van 52 woningen in 4 percelen

Aannemers:
Radeca nv - vervangen buitenschrijnwerk € 548 066.65
NS Technics - installatie ventilatie type C € 220 976,73
Isowit - na-isolatie spouwmuren € 70 277,55
Aksi - zoldervloerisolatie € 27 462,00

Bestelbedrag: € 866 782, 93

Oplevering: Q2 2022

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

E-renovaties in ontwerp

Kortessem 1 - energetische renovatie van 61 woningen

Project: Energetische renovatie in 4 percelen waarbij men de ramen vervangt, ventilatie plaatst en spouwmuren & zolder isoleert van 61 bestaande woningen.

Stand van het project: aanbestedingsklaar

Financiering bouw: FS3-lening Wonen in Vlaanderen

Actualisatie uitzonderlijk in 2022

Cordium actualiseert de wachtlijst van de kandidaat-huurders elke twee jaar waarbij wordt nagegaan of de kandidaat-huurders nog voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden (art 6.6 BVCW). Dat gebeurt telkens in een oneven jaar, maar wegens code rood door corona besliste de Vlaamse overheid dat in 2021 de actualisatie niet kon doorgaan. Uitzonderlijk werd de actualisatie verplaatst naar 2022.

Op 25 februari 2022 verstuurde Cordium 3053 actualisatiebrieven naar alle geldige kandidaat-huurders tot en met 31 december 2021. Op 6 april verstuurde Cordium een herinneringsbrief naar 1478 kandidaat-huurders. Op 1 juni werd de actualisatie afgesloten.

In totaal hadden 2049 kandidaat-huurders hun dossier geactualiseerd en werden er 1004 kandidaat-huurders van de wachtlijst geschrapt.

Om de bereikbaarheid van Cordium te vergroten werden er extra zitdagen in de verschillende gemeentes georganiseerd waar de kandidaat-huurders via de online afsprakenagenda een afspraak konden boeken om hun dossier te bespreken. In maart en april was er op maandag- en woensdagvoormiddag bij het Sociaal Huis in Bilzen de mogelijkheid tot vrije inloop. Op dinsdag- en donderdagnamiddag konden er afspraken gemaakt worden op kantoor bij Cordium. In Alken, Hoeselt en Kortessem konden we tweewekelijks terecht bij het OCMW. Afhankelijk van de drukte van de inschrijvingen werd ook onze mobiele werkplek, de Coravan, ter plaatse meegenomen.

CorConnect

De afgelopen twee jaar was het door de coronamaatregelen moeilijk om in te zetten op bewonersparticipatie. Desalniettemin hebben we gepoogd om ook in deze periode te blijven connecteren met onze bewoners. In het afgelopen jaar werden de maatregelen versoepeld, echter stelden we vast dat spontaan contact voor veel bewoners een drempel was geworden. Daarom vonden we het belangrijk om bewoners opnieuw te laten verbinden/connecteren met elkaar, maar ook zeker met Cordium zelf. Zo werd CorConnect in het leven geroepen.

Starten deden we in Alken, om vervolgens door te reizen naar Kortessem, Hasselt, & Bilzen. Eindigen deden we in Hoeselt. In iedere gemeente/stad werd een uniek ontworpen belevingsstructuur opgebouwd die voor de nodige nieuwsgierigheid zorgde. De belevingsstructuur was voorzien van een tafel, zitplaatsen, een hangmat en lampjes. Op iedere locatie werd de week feestelijk geopend met een openingsreceptie en werden bewoners aangesteld als ambassadeurs van het project. Niet alleen bewoners werden uitgenodigd, maar ook andere betrokken partners namen deel aan deze receptie. Tijdens dit moment werd het doel van de week toegelicht, alsook de verschillende geplande activiteiten.

In iedere gemeente/stad was dit een op maat ontworpen planning met organisaties van in de omgeving. Op die manier konden we bewoners laten kennismaken met het aanbod binnen de eigen omgeving en konden we een brug bouwen naar deze organisaties. Verschillende activiteiten kwamen aan bod: Chiro, Spel-o-theek, Bibliotheek, KSA, SAAMO, Jeugdwelzijnswerk, Scouts,… . Naast dit aanbod, waren de bewoners ook in de mogelijkheid om de structuur te gebruiken voor eigen activiteiten of gewoon gezellig samenzijn met buren. Tijdens iedere week werd ook een aan-tafel moment georganiseerd door één van de bewoners in de wijk.

Verplichte verhuis Rode Rok

In de tweede fase van het masterplan van de Rode Rok moesten 47 gezinnen verplicht verhuizen omwille van de afbraak of verkoop van hun woning. Deze verhuisbeweging verliep onder begeleiding van de dienst bewonerszaken.

De bewoners werden in de voorbije jaren reeds geïnformeerd over de verhuisplannen tijdens individuele huisbezoeken. Tijdens deze huisbezoeken werden de bewoners ingelicht over de toekomstplannen en werden de nodige documenten in orde gebracht. In juni 2021 werden de bewoners in groepjes uitgenodigd voor een bewonersvergadering om samen de stand van zaken te bespreken, de plannen te bekijken en het praktische verloop van de verhuis te bespreken.

De effectieve verhuisbeweging vond plaats in november. In oktober werd de contractondertekening georganiseerd in de nieuwbouwwoningen en kregen de bewoners ook de kans om hun nieuwe woning te bezichtigen. Ook was er voldoende ruimte voorzien om vragen en bezorgdheden omtrent de verhuis te bespreken. Gezinnen die extra ondersteuning nodig hadden voor én tijdens de verhuis kregen extra hulp van Cordium en waar nodig werden andere partners ingeschakeld.

Gemeenschappelijke ruimte Binnenhof

In het Binnenhof in Hoeselt is er een leegstaande ruimte die gaat worden ingevuld als gemeenschappelijke ruimte voor de omliggende bewoners. Het gaat over 37 gezinnen in de directe omgeving die gebruik kunnen maken van deze ruimte. Om deze ruimte in te vullen werd er een bewonersvergadering georganiseerd samen met omwonenden, in de ruimte zelf, om te bevragen waar zij nood aan hebben. Er werd gewerkt in kleinere groepjes aan de hand van de grondplannen van de ruimte en post-its. Bewoners mochten dromen over hoe zij de ruimte graag willen inrichten. Op basis van deze informatie gaat de dienst bewonerszaken verder aan de slag met de effectieve inkleding van het lokaal.

Tevredenheidsbevraging SAAMO

Vanuit Cordium werd SAAMO ingeschakeld voor het afnemen van tevredenheidsbevragingen bij onze bewoners. Dit om de huidige dienstverlening in kaart te brengen. Voor de start van de afname van de bevragingen werden eerste focusgroepen georganiseerd. In deze groepen werd Cordium voorgesteld aan groepen huurders om dan te bepalen wat de prioritaire sterktes en knelpunten zijn van de dienstverlening van Cordium. In totaal werden 4 groepen georganiseerd met in totaal 37 deelnemende huurders. Op basis van deze focusgroepen werd een tevredenheidsbevraging opgesteld op maat van de huurders. De bevindingen zullen worden meegenomen in WiL.

KES Gansbeek

In Gansbeek worden 63 woningen energetisch gerenoveerd en dit terwijl de bewoners in hun woning blijven wonen tijdens de werken. Alle woningen worden voorzien van nieuw buitenschrijnwerk, gevelisolatie, een nieuwe buitenschil, een warmtepomp en zonnepanelen. Een ingrijpende renovatie die logischerwijze de nodige voorbereiding, ondersteuning en begeleiding vereist.

Om alles in goede banen te leiden werden er voor de start van de werken verschillende bewonersvergaderingen georganiseerd. Ook in de voorafgaande jaren zijn er reeds vergaderingen geweest om de bewoners te informeren. De effectieve start van de werken vond plaats in september. Vanaf oktober werd er een buurthuis ingericht in de woonwijk waar twee keer per week iemand van de dienst bewonerszaken aanwezig is voor de bewoners. Daarnaast waren er in oktober ook nog bewonersvergaderingen in kleinere groepjes om nog gedetailleerder de werken en de vragen en bezorgheden van de bewoners te bespreken. In november werd er een krijtsessie georganiseerd voor de kinderen in de wijk. Tijdens deze sessie mochten de kinderen de gevels van een woning vol tekenen en kleuren met krijt als ‘afscheid’ van de oude gevels.

Website

Bij Cordium opteren we voor een multichannel aanpak in onze communicatiestrategie. We hebben een zeer diverse doelgroep, hetgeen vraagt om een communicatie die via verschillende kanalen verloopt om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Zo blijven we sterk inzetten op offline communicatie (brieven, flyers, e.d.) voor personen die minder sterk digitaal onderlegd zijn, maar we ondersteunen deze vorm van communicatie door tal van andere, digitale kanalen. We communiceren onder andere via onze website, die volledig vernieuwd werd in 2021, sociale media kanalen en digitale nieuwsbrieven. In offline communicatie wordt er ook steeds, waar mogelijk, een verwijzing gemaakt naar deze digitale kanalen via QR-codes.

Een goede toepassing hiervan is de communicatie rond het project ‘CorConnect’. Het project werd gecommuniceerd via flyers die bedeeld werden in de woonwijken. Dit waren op maat gemaakte flyers per gemeente/stad. Vervolgens werd de planning ook gecommuniceerd via de website en geplaatst op de pagina van het betreffende werkingsgebied. Daarnaast werd er op het moment zelf ook nog gecommuniceerd via de verschillende sociale media kanalen. Tijdens de week in de woonwijk werden er ook affiches gemaakt die werden opgehangen aan en rond de belevingsstructuur.

Sociale media & digitale nieuwsbrieven

Naast de website maken we ook gebruik van verschillende sociale media kanalen en digitale nieuwsbrieven om onze doelgroep en stakeholders te infomeren. Cordium is actief op Facebook, Instagram en LinkedIn om geïnteresseerden vluchtig te informeren over de laatste ontwikkelingen, maar ook voor de nodige interactie met volgers.

Daarnaast worden er ook op regelmatige basis digitale nieuwsbrieven verzonden naar kandidaten en huurders om hen te informeren over bepaalden onderwerpen.

Intranet

Voor de interne communicatie tussen medewerkers werd er in 2022 een intranet opgezet. Door dit intranet hebben alle medewerkers een duidelijk beeld van wat er leeft en heerst binnen Cordium. Ook voor bestuurders werd er een intranet gemaakt. Via deze weg kunnen zij verslagen e.d. raadplegen, maar hebben zij ook een duidelijk zicht op de lopende projecten.

Persmomenten & bezoek ministers

In 2022 organiseerde Cordium een persmoment naar aanleiding van het project ‘Thermovault’. In juni bracht minister Zuhal Demir een bezoek aan één van onze woningen in Sint-Lambrechts-Herk.

Op 21.04.2022 vond het persmoment plaats voor het groot renovatieproject in Kortessem, samen met Hogeschool PXL.

Op 12.12.2022 organiseerde Cordium een persmoment voor het project GO-Kit Bilzen-Hoeselt, samen met député Tom Vandeput.

Op 8.12.2022 vond het eindevent van SES plaats in Brussel in het bijzijn van alle geïnteresseerden en afgevaardigden van VMSW en het kabinet Wonen. Minister Matthias Diependaele liet zich afvaardigen door de kabinetschef en sprak in een videoboodschap zijn appreciatie uit voor het project.